Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Terapia metodą Paula Dennisona

Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona pomaga dzieciom nadpobudliwym, nerwowym, mającym problemy emocjonalne w szkole. Zwiększa umiejętność uczenia się, rozwija zablokowane możliwości fizyczne, psychiczne, intelektualne. Ćwiczenia wzmacniają też system odpornościowy. Prowadzone tą metodą zajęcia taneczne  w pełni realizują cele i przesłanki zawarte w mottach przewodnich:

Ruch jest naturalnym stanem dziecka. Dziecko jest aktywne, zaciekawione i nieustannie szuka możliwości poruszania się. Ruch jest też początkiem każdego uczenia się i poznawania świata, od poczęcia do kresu życia. Dzięki niemu pracują nasze wszystkie zmysły pozwalając lepiej zrozumieć wszystko to, czego doświadczamy oraz uczyć się utrwalając zdobywaną wiedzę i umiejętności.