Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Terapia bazalna Andreasa Fröhlicha

Metoda Stymulacji Bazalnej (od podstaw) polega na stymulowaniu poszczególnych części ciała dziecka poprzez uciskanie, głaskanie jego ciała za pomocą materiałów o różnej fakturze. Stosowane są również elementy masażu i kąpiele. Stymulacja ta powinna odbywać się w trakcie „somatycznego dialogu” jaki powinien zaistnieć pomiędzy dzieckiem a terapeutą. Najważniejszym zadaniem jakie stoi przed terapeutą to sprawienie, aby dziecko odczuwało swoje ciało poprzez uciskanie, głaskanie i ogrzewanie. 

Punktem wyjścia stymulacji od podstaw jest zachęcanie do odkrywania własnego ciała: swojego "Ja" i jego możliwości. Ukierunkowując się na percepcję i motorykę traktujemy ciało osoby głęboko wielorako niepełnosprawnej jako pierwszy element realizacji własnego "Ja". 

Ciało akceptowane jest takim, jakim się stało w trakcie całego indywidualnego rozwoju. Nie stawia się więc wymagań odnośnie tego jakie powinno być. Terapeuta i pedagog akceptują je takim, jakie jest, nawiązując z nim kontakt poprzez ruch, dotyk, bliskość i wspólne działania. Jest to jedyny sposób wspierania rozwoju.