Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Sala doświadczania świata

Sala doświadczania świata jest elementem wieloprofilowej kompleksowej metody usprawniania dzieci i młodzieży. Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Urządzenia te:

  • umożliwiają odbiór miłych wrażeń zmysłowych, bogacąc doświadczania,  
  • zapewniają komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo,
  • wprowadzają w stan relaksacji, odprężenia i wyciszania,
  • zachęcają do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą,
  • motywują do komunikowania się w możliwy sposób,
  • pobudzają do aktywności psychoruchowej,
  • wzbudzają zainteresowanie i rozwijają procesy poznawcze,
  • pomagają w nabywaniu orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
  • ułatwiają pokonywanie lęku,
  • wywołują radość i zadowolenie.

W sali znajdują się między innymi: kula lustrzana, lampy oświetlające i stymulujące, światłowody, kolumna bulgocząca, piłki, wałki, masażery, projektor z kolorowymi tarczami.