Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Przyjaciele Szkoły

Działalność naszej szkoły wspierają Przyjaciele, których imiona uwieczniane są na drzewcu Sztandaru Szkoły w trakcie kolejnych uroczystych jubileuszy jej istnienia. Należą do nich (w kolejności alfabetycznej):

 • Lech Bieg
 • Jerzy Bujko (PRM Mostar)
 • Urszula Dawiskiba (Siedlisko nad Miedwiem)
 • Paweł Dawiskiba (KSC Cukrownia Kluczewo)
 • Edward Dubis (Geotech)
 • Elżbieta i Krzysztof Dybowscy
 • Grzegorz Flejszman
 • Andrzej Haftman (PEC Stargard)
 • Wiesław Kachniarz
 • Grzegorz Mazur
 • Jolanta i Piotr Purchalak
 • Adam Schefs
 • Walter Schomaker (SchoPa)
 • ks. Adam Staszczak (Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa)
 • ks. Jarosław Staszewski
 • Zdzisław Szubert (MPGK Stargard)
 • Ryszard Wasiłek (PGE)
 • Teresa Wasiłek
 • Samorząd Uczniowski I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Stargardzie

W roku Jubileuszu 55-lecia szkoły "najmłodsi" Przyjaciele otrzymali Dyplomy Uznania - według poniższego wzoru: