Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Program "eTwinning"

W grudniu 2014 roku mgr Monika Kowalczuk i mgr Ewa Ściesińska uczestniczyły w szkoleniu programu eTwinning. Program ten to inicjatywa Komisji Europejskiej, która została powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego. W programie uczestniczą wszystkie kraje europejskie oraz Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia i Szwajcaria.

Program eTwinning to europejska współpraca szkół i przedszkoli, realizowana przy pomocy mediów elektronicznych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uczniowie współdziałają z rówieśnikami ze szkół partnerskich: wykonują zadania, uczą się wspólnie i od siebie nawzajem. eTwinning zachęca do poznawania i wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz aktywnych metod pracy z uczniem.

Pierwszy projekt realizowany będzie tylko z partnerem polskim: ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Pile. Z naszej szkoły w projekcie weźmie udział 15 uczniów z gimnazjum. Projekt nosi tytuł: „Pomożecie? ... pomożemy!”  Jego głównym celem jest ukazanie uczniom obu placówek specyfiki pracy służb ratowniczych w kontekście udzielania pierwszej pomocy. Wspólna praca rozpocznie się w marcu, a zakończy w czerwcu wyjazdem do Piły, aby w praktyce sprawdzić czego dzieci nauczyły się w czasie trwania projektu. Na naszej stronie internetowej na bieżąco będziemy informować o postępach pracy. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu projektu do współpracy zaproszeni zostaną także uczniowie spoza granic naszego kraju.

Certyfikat 

Tu relacja z projektu nr 1


W lutym 2016 roku rozpoczynamy już drugi projekt "eTwinning". Będziemy go realizować wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Piły. Tym razem będziemy zgłębiać walory turystyczne, kulturalne i historyczne naszych małych ojczyzn pod hasłem „Miejsce, w którym mieszkam”. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w szeregu zaplanowanych, inspirujących zadaniach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Wszystko po to, aby nauczyć się korzystania ze wszystkich zasobów jakie daje nam nasz region. O postępach projektu, można przeczytać tutaj: www.miejsce.jimdo.com

Tu relacja z projektu nr 2


W lutym 2017 roku realizujemy już trzeci projekt edukacyjny pt. "Cztery pory roku", wspólnie z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Piły. Jego celem jest ukazanie atrakcji przyrodniczych oraz historycznych regionu Stargardu i Piły. Zaplanowane zostały spacery po stargardzkiej Starówce, podczas których uczniowie sfotografują zabytki miasta w poszczególnych porach roku. Poprzez wycieczki będą mieli możliwość poznania ciekawostek dotyczących przyrody, która ich otacza. Dzięki wspólnym działaniom uczniowie poznają również region partnerskiej szkoły. Wyniki będzie można śledzić na stronie www.4-poryroku.jimdo.com.

Certyfikat


Czwarty projekt (2019 r.) pt. „Wielkanoc - tak ją widzimy” realizowany jest przez uczniów z zespołów edukacyjno-terapeutycznych ZB i IIIB, a głównym jego celem jest upowszechnianie regionalnych tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Do współpracy zaprosiliśmy uczniów z Zespołu Szkół im. M. Kotańskiego z Inowrocławia. Nasi uczniowie przedstawili się kolegom z Inowrocławia poprzez stworzenie prezentacji multimedialnej i umieszczenie jej na platformie TwinSpace. Natomiast my poznaliśmy ich dzięki narzędziom Avatar Maker. Kolejnym etapem naszej współpracy było wykonanie kartek świątecznych, które wyślemy już metodą tradycyjną. Natomiast adresatów naszych kartek wylosujemy, wykorzystując kolejne ciekawe narzędzie jakim jest koło fortuny (ClassTools). Stworzyliśmy także zestawy puzzli o tematyce wielkanocnej, używając programu Jigsawplanet, które następnie umieścimy na naszym wspólnym koncie, jako zadanie do wykonania dla Inowrocławia.

Tu relacja z projektu nr 4 wraz z postępami