Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Opieka medyczna

W naszej szkole codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczniów czuwa pielęgniarka szkolna. Jest nią Pani Czesława Sikorska, która w razie potrzeby nie tylko udzieli przedlekarskiej pomocy, ale także - niczym mama - przytuli, pocieszy, zaradzi ...