Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Lagoterapia

Lagoterapia to zajęcia prowadzone z udziałem króliczków Karzełki Teddy i Mini Lop: Tosi, Toli, Stefana i Juniora.  W naszej szkole to nowatorski pomysł na prowadzenie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podstawowym założeniem, przygotowanego programu jest włączenie małych zwierząt w proces aktywizowania dzieci na zasadzie interakcji. W efekcie nawiązania bliższych relacji będzie można podejmować się usprawniania w sferach takich jak: fizyczna, psychiczno-emocjonalna, społeczna, poznawcza, komunikowanie się i samoobsługa. Ważnym elementem edukacji dzieci jest kształtowanie zachowań proekologicznych oraz szacunku do szeroko rozumianej przyrody. Dotyczy to również wiedzy na temat tego jak bezpieczne zachowywać się w obecności zwierząt, sposobów komunikowania się ze zwierzętami i rozumienia ich zachowania oraz opieki i pielęgnacji. Zajęcia będą również okazją do zdobywaniu wiedzy o świecie zwierząt, środowiskach w którym żyją oraz o ich znaczeniu w życiu człowieka. Dzieci szczegółowo poznają zależności pomiędzy światem ludzi i światem zwierząt. Nabędą umiejętności i wiedze na temat ochrony zwierzą, w tym  ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.