Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Teatralne

Uczniowie naszej szkoły mogą realizować się w Kole Teatralnym jako aktorzy, uczyć się i bawić w teatr.

W ramach zajęć teartalnych przygotowywane są przedstawienia pantomimiczno-taneczne i kukiełkowe. Wspólnie opracowywane są scenariusze przedstawień oraz wykonywane we własnym zakresie: kostiumy, dekoracje, kukiełki, rekwizyty. Korzyści płynące z aktywnego działu w zajęciach teatralnych to m.in.:

  • nauka zorganizowanego spędzania czasu wolnego,
  • rozszerzanie i rozbudzanie zainteresowań artystycznych,
  • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz różnorodną muzyką,
  • oswajanie i nabieranie odwagi podczas występów przed publicznością,
  • zwiększanie samokontroli zachowania i właściwej samooceny,
  • „gimnastyka” pamięci i poprawnej mowy,
  • zdobywanie umiejętności funkcjonowania w różnych grupach społecznych i w różnych warunkach,
  • wyjazdy na przeglądy teatralne i wspólne wycieczki.

Czyli dobra zabawa i nauka. A zajęcia prowadzi od wielu lat mgr Danuta Romanowska-Sroczyk.