Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Sportowe

Celem zajęć Koła Sportowego jest opanowanie podstawowych umiejętności gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej z zakresu techniki i taktyki oraz wdrożenie do rywalizacji sportowej w duchu "fair-play". Dzieci i młodzież uczestnicząc w tych zajęciach, mogą w pełni zaspokoić swoje potrzeby w zakresie aktywności ruchowej. Mogą także wykazać się we współzawodnictwie i rywalizacji. Zajęcia zachęcają uczniów do zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Zajęcia odbywają się w naszej szkole:

  • w poniedziałki w godz. 14:25 – 15:10 – prowadzący mgr Ewa Kozak,
  • w piątki w godz. 14:25 – 15:10 – prowadzący mgr Ryszard Jarzyna.