Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Plastyczne

Cele i zadania Koła Plastycznego:

 • rozwijanie podstaw twórczych,
 • rozwijanie wyobraźni oraz ciekawości, poznawania świata,
 • ćwiczenia sprawności manualnej,
 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie poczucia piękna i estetyki,
 • kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć w sposób niewerbalny,
 • poznawanie nowych technik pracy,
 • nabywanie umiejętności plastyczno-technicznych.

Techniki wykorzystywane podczas zajęć:

 • praca z drewnem,
 • papieroplastyka,
 • scrapbooking,
 • praca z gliną i masami plastycznymi,
 • szycie ręczne, haft, druty,
 • techniki dekoracyjne.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 8:45.
Opiekunami KP są: mgr Ewa Ściesińska i mgr Barbara Żukowska.