Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło PCK

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach swoich działań:

  • prowadzi promocję zdrowego stylu życia,
  • propaguje dbałość o higienę osobistą i psychiczną,
  • uwrażliwia na los drugiego człowieka,
  • przeciwdziała uzależnieniom,
  • udziela pomocy najbardziej potrzebującym.

W szkole organizowane są pogadanki, prelekcje, konkursy plastyczne i turnieje wiedzy, w których biorą udział chętni uczniowie lub całe klasy.

Do najpopularniejszych akcji Szkolnego Koła PCK należy zaliczyć:
„Święto witaminek”, „Dziękuję, nie palę”, „Mój wygląd świadczy o mnie”, „Świąteczna paczka” i „Wielkanocny zajączek”.

Opiekunem Koła PCK jest mgr Marlena Knop.