Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Pływackie

Celem zajęć Koła Pływackiego jest nauka i doskonalenie umiejętności pływania oraz propagowanie nawyków zdrowego i sportowego trybu spędzania wolnego czasu. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie treningu sportowego, jak i w formie zabaw. Indywidualne podejście do dzieci zapewnia sukcesywne podnoszenie techniki pływania, niezależnie od poziomu zaawansowania. Dzieci i młodzież mają także okazję do rozwijania umiejętności społecznych - współpracy w grupie, zrozumienia potrzeb i uczuć innych ludzi, odpowiedzialności za siebie i kolegów.

Zajęcia odbywają się na basenie Szkoły Podstawowej nr 5 w poniedziałki, a prowadzą je mgr Ewa Kozak, mgr Anna Żbikowska i mgr Ryszard Jarzyna.