Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Muzyczne

Cele i zadania Koła Muzycznego:

  • doskonalenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych,
  • kształtowanie preferencji muzycznych i wrażliwości muzycznej,
  • włączanie w kulturę szkoły i regionu,
  • wybór i nauka repertuaru muzycznego,
  • zachęcanie do gry na instrumentach,
  • integrowanie grupy i jej włączanie do wspólnej pracy,
  • praca indywidualna nad emisją głosu i gry na instrumencie,
  • zachęcanie do publicznych występów,
  • wzbogacanie zajęć o formy tańca, aerobiku, elementy teatralne i ruchowe.

Praca uczniów w Kole Muzycznym prezentowana jest w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

Opiekunkami KM są: mgr Beata Wojtysiak i mgr Katarzyna Malinowska.