Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło LOP

Działalność Ligii Ochrony Przyrody wśród dzieci i młodzieży prowadzona jest za pośrednictwem szkolnego Koła LOP. Uczniowie poznają zasady ochrony przyrody i jej zasobów, rozbudzają zainteresowania wybranymi problemami z dziedziny ochrony przyrody i wyrabiają nawyki jej poszanowania.
Życie w zgodzie z naturą, właściwe zachowanie w środowisku, dokonywanie każdego dnia wyborów zgodnie z zasadami ekologów – to nie są działania trudne. Przy odpowiedniej wiedzy, świadomości ekologicznej, dobrych przykładach i nawykach dochodzimy do wniosku, że proekologiczne postępowanie to jedyna słuszna droga do życia w czystszym, zdrowszym środowisku, do zachowania zdrowia i sprawności fizycznej.

Opiekunem Koła LOP jest mgr Monika Bubacz.