Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Komputerowe

W zajęciach szkolnego Koła Komputerowego uczestniczą najczęściej uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej. Chętnie korzystają z zajęć, o czym świadczy duża liczba uczestników. Na zajęciach uczniowie poznają obsługę różnych programów komputerowych. Chętnie poszerzają swoje wiadomości i rozwijają zainteresowania dzięki sieci Internet. Najchętniej pracują z programami multimedialnymi, które uczą poprzez zabawę.

Uczestnicy Koła przygotowują się też do konkursów internetowych. Od wielu lat nasi uczniowie odnoszą  sukcesy  w konkursie „Internetowa Mądra Głowa” organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych.

Opiekunem KK jest mgr Marlena Knop.