Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Fotograficzne

Koło Fotograficzne rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2012 roku i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, szczególnie z Gimnazjum.
Ideą pracy Koła jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów, zarówno ze Szkoły Podstawowej, jak i z Gimnazjum. Zajęcia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom uczniów oraz podążają za rozwojem techniki, który obecnie jest bardzo ważny. Dokumentowanie przemijającego czasu, historii, wydarzeń, ludzi, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych - to główne zadania fotografii, które stają się dla wielu uczniów ważnym hobby, sposobem spędzania wolnego czasu i wielką przyjemnością. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości.
Koło jest też okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na zajęciach uczniowie mogą zapoznać się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć, a także skorzystać z warsztatów fotograficznych w profesjonalnym "Studio K9". Zajęcia w ramach koła mają wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów jak: informatyka, plastyka, przyroda i historia.
Zajęcia Koła Fotograficznego odbywają się dwa razy w miesiącu: w szkole, w "Studio Fotograficznym K9" lub w plenerze. Efekty pracy członków Koła można obejrzeć w galerii na korytarzu szkoły oraz na stronie internetowej.
Opiekunką KF jest mgr Agnieszka Szwacińska.