Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Czytelniczo-Medialne

Zasadniczym celem zajęć Koła Czytelniczo-Medialnego jest umożliwianie uczniom kontaktu z książką, czasopismem, radiem, Internetem, teatrem, filmem (dział audiowizualny), a przez to rozwijanie zainteresowań i umiejętności czytelniczych oraz aktywnego i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji. 
Realizacji tych celów sprzyjają odpowiednie warunki bazowe i materialne. Zajęcia odbywają się w Książnicy Stargardzkiej, przez co dzieci mają możliwość dostępu do bezpłatnej prasy lokalnej, czasopism, wykorzystania środków audiowizualnych, korzystania z zasobów biblioteki czy pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Dodatkowym atutem, a zarazem atrakcją tych zajęć, są wycieczki dydaktyczne do: redakcji lokalnej gazety, teatru, radia czy telewizji. Zajęcia mają charakter praktyczny: uczniowie zdobywaną wiedzę wzbogacają o nowe treści, a następnie - poprzez praktyczne działanie - utrwalają ją. 

Opiekunem KCM jest mgr Małgorzata Szwalec.