Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Koło Chemiczne

Koło Chemiczne powstało w naszej szkole z myślą o rozbudzaniu  i rozwijaniu  zainteresowania uczniów wiedzą z zakresu chemii oraz pokrewnych nauk przyrodniczych.  Głównym celem koła jest wyjaśnianie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu i kształtowanie umiejętności  posługiwania się zdobytą wiedzą chemiczną w życiu codziennym. Ponadto uczniowie podczas zajęć uczą się  poczucia odpowiedzialności za środowisko.

Zajęcia odbywają się systematycznie w każdy wtorek w szkole oraz dwa razy w roku  w postaci wycieczek i zorganizowanych zajęć laboratoryjnych. Uczniowie biorą cyklicznie udział w przeprowadzaniu prostych eksperymentów i doświadczeń chemicznych, rozwijając w sobie  pasję badawczą.

Opiekunem szkolnego Koła Chemicznego jest Marta Fiszer.