Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Glottodydaktyka

Celem zajęć glottodydaktycznych jest przygotowanie uczniów do podjęcia nauki czytania, pisania oraz doskonalenia umiejętności w zakresie płynnego czytania ze zrozumieniem. 

Zadania programowe i tematyka dotyczą:

  • rozpoznania stanu sprawności komunikowania się,
  • ćwiczeń sprawności analizatora słuchowego w zakresie analizy i syntezy wyrazów, 
  • ćwiczeń percepcji słuchowej i wzrokowej,
  • ćwiczeń w pisaniu i czytaniu,
  • ćwiczeń ortofonicznych.