Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Baszty stargardzkie - rajd