Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Dyrekcja

mgr Ewa Ściesińska
dyrektor
mgr Beata Wojtysiak
wicedyrektor