Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Drużyna Nieprzetartego Szlaku

Drużyna Nieprzetartego Szlaku "ODKRYWCY" powstała we wrześniu 2007 roku. 

Nieprzetarty Szlak – to kryptonim określający ruch drużyn harcerskich skupiających dzieci i młodzież specjalnej troski. Nazwa ta symbolizuje ustawiczne, wytrwałe pokonywanie przeszkód i trudności w pracy z dziećmi nieprzystosowanymi społecznie i sprawnymi inaczej.

Drużyna prowadzi pracę rewalidacyjną, która jest niezbędna w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, opartą na następujących celach: 

  • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w zespole,
  • przygotowanie do życia w społeczeństwie,
  • wyrabianie zaradności życiowej,
  • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy,
  • kształtowanie sprawności manualnych, logicznego myślenia, pamięci, wyobraźni,
  • wyrabianie umiejętności współżycia z normami i zasadami.

Harcerze zdobywając sprawności realizują wspólne zadania poprzez grę, przygodę, zabawę. Drużyna współpracuje z LOP poprzez udział w rajdach, konkursach plastycznych, akcjach, m.in.: Rajd Integracyjny „Nie izoluj mnie”, akcja „Sprzątanie Świata” i „Dokarmianie zwierząt”, szkolny konkurs „ Wiedzy o lesie”. 

Opiekunami drużyny są mgr Agata Kuczer i mgr Barbara Ogłozińska.