Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

ZAKOŃCZENIE SEZONU SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

W środę 8 czerwca 2022 r. członkowie Koła Turystyczno-Krajoznawczego wraz z opiekunkami wzięli udział w kolejnym rajdzie pieszym. Była to ostatnia impreza organizowana w tym roku szkolnym. Trasa prowadziła ze Stargardu ulicami Sienkiewicza,  Reymonta - obok cmentarza wojennego, przez Żarowo, Użytek Ekologiczny "Żabie Uroczysko"  na  Bobrową Polanę, gdzie rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. W trakcie roku szkolnego 2021/2022 uczniowie rozwijali zainteresowania turystyczne i krajoznawcze, poznawali obiekty przyrodnicze, zabytkowe budowle Stargardu i okolic, oraz pogłębiali wiedzę o historii naszego regionu. Wszystkie wycieczki bawiły i uczyły jednocześnie. Zakończenie tegorocznego sezonu turystycznego można uznać za udane, bo pogoda i humory dopisały. https://zsspec.stargard.pl/pl/fotogaleria/zako%C5%84czenie-sezonu-szkolnego-ko%C5%82a-turystyczno-krajoznawczego