Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

WIZYTA PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ

6 listopada Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych. W nawiązaniu do tego święta uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty na korytarz szkolny. Wszystkie prace świetnie oddały istotę i sens tego święta. Prace plastyczne pokazały nam jakie spustoszenie sieje wojna na naszym globie i jak odbija się to na naszej planecie, zwierzętach i przyrodzie. Dopełnieniem tego dnia była prelekcja pracownika Państwowej Straży Łowieckiej ze Szczecina pana Piotra Burczyka. Zaprzyjaźniony z naszą szkołą leśnik, zaciekawił naszych uczniów unikatowymi zdjęciami, pogadanką nawiązującą do tego święta.

 https://zsspec.stargard.pl/pl/fotogaleria/wizyta-pa%C5%84stwowej-stra%C5%BCy-%C5%82owieckiej