Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Uwaga Rodzice/Opiekunowie

Bardzo proszę, aby przestrzegać zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i nie przyprowadzać oraz nie zezwalać na przyjście do szkoły swych dzieci w sytuacji gdy mają katar, kaszel czy gorączkę. Uwaga ta dotyczy zajęć lekcyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz Programu „Za życiem”.

Wszystkie zajęcia indywidualne prowadzone w domu ucznia do dnia 13 marca br. zostają odwołane.

Wanda Nowicka - dyrektor

Grafika: www.pixabay.com/pl