Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DROGOWYM

W pierwszym  tygodniu czerwca odbył się w naszej szkole – już po raz dwudziesty trzeci – Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, pod hasłem „Bezpiecznie pieszo i rowerem”. W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie klas 5-8 oraz zespołów klasowych. Podczas pierwszej konkurencji, wyszukując brakujące elementy znaków drogowych,  uczestnicy jednocześnie dobierali się w sposób losowy w dwuosobowe drużyny. Początkowo zaskoczeni, bardzo szybko nawiązali emocjonującą współpracę i z zaangażowaniem stawili czoła dalszym zmaganiom. Uczestnicy rozwiązywali rebusy, zadania interaktywne, układali hasła nakazujące bezpieczne i rozważne poruszanie się po drogach, ustalali pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie oraz rozwiązywali zadania testowe sprawdzające wiedzę i umiejętności z zakresu:
- udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- obowiązkowego wyposażenia roweru;
- zasad dotyczących poruszania się pieszych po drogach;
- zasad pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie.
Zmagania kształtowały właściwą postawę podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, dostarczały też wiele emocji, radości i zabawy. Po wyrównanej i zaciętej rywalizacji konieczne było przeprowadzenie dogrywki. W tegorocznej edycji turnieju największą wiedzą, umiejętnościami i rozwagą wykazali się: 
I miejsce:  Jakub  kl.7, Marcel ZL;
II miejsce: Jakub ZL, Krzysztof kl.6;
III miejsce: Dominik kl.6, Jakub  kl.6.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy oraz zestawy upominków, a wśród nich opaski odblaskowe – niezbędny element odpowiedzialnego pieszego.