Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

Nasza szkoła została objęta wsparciem psychologiczno-pedagogicznym realizowanym w ramach projektu prowadzonego przez Powiat Stargardzki i dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt ten związany był z sytuacją zdrowotną spowodowaną COVID-19 i zakładał działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby związane z izolacją i nauką zdalną, a także wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.