Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

PODZIĘKOWANIE

Udało się! Dzięki firmie Metabo szkoła otrzymała sprzęt w postaci wkrętarki, wyrzynarki, szlifierki oscylacyjnej i odkurzacza przemysłowego, który zostanie wykorzystany do uatrakcyjnienia zajęć dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Szczególne podziękowania dla pana Pawła Ozga za koordynowanie przedsięwzięcia. To dzięki takim osobom, uczniowie mają szansę na osiągnięcie większej samodzielności i zaradności w życiu dorosłym. Dziękujemy! https://zsspec.stargard.pl/pl/fotogaleria/podzi%C4%99kowanie