Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020

Informujemy, że na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej został umieszczony plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020.

Bezpośredni link do planu << kliknij>>