Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

FASCYNUJĄCY ŚWIAT GRZYBÓW- C.D.

W ramach projektu ,,Fascynujący świat grzybów” klasy: 8a, 7a, 7b uczestniczyły w zajęciach: Grzybobranie z ,,Panem Tadeuszem”. Najpierw uczniowie wysłuchali fragmentu epopei dotyczącej tradycji zbierania grzybów. Każdy uczestnik wyszukiwał w tekście nazwy grzybów i  wskazywał je na ilustracjach. Potem dokonywał opisu wybranego grzyba. Odbyły się jeszcze: ,,Quiz puzzle- grzybobranie”, prezentacja poznanych gatunków grzybów  i konkurs dotyczący środków poetyckich w wybranym fragmencie lektury. Zadania zostały wykonane prawidłowo. Gratulujemy! Natomiast 19  listopada uczniowie klasy 7a i 8a wystąpili  w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy pt. "Grzyby". Na swoje przedstawienie zaprosili  młodsze koleżanki i kolegów z klas: 1a,2b-3b,2a,2c-3c,3a, 1b-2d. ,,Aktorzy” spisali się znakomicie, a ich występ był barwny i ciekawy. Uwagę przyciągała interesująca muzyka oraz  piękna, leśna scenografia. Na zakończenie panie przygotowały dla widzów prezentacje, piosenki i zagadki o grzybach. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili! https://zsspec.stargard.pl/pl/fotogaleria/fascynuj%C4%85cy-%C5%9Bwiat-grzyb%C3%B3w-cd