Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Bezpieczny Internet

W dniach 24-28 lutego 2020 r. obchodziliśmy Tydzień Bezpiecznego Internetu, to już kolejna edycja tej imprezy na terenie naszej szkoły. Działania profilaktyczne podejmujemy przez cały rok, ale szczególnie zintensyfikowane są one w lutym, kiedy to obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, który w tym roku odbył się 11 lutego. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. We wszystkich klasach, w ramach zajęć informatyki, przeprowadzone zostały warsztaty o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Każdy z warsztatów obejmował  m.in. film dostosowany do wieku uczniów. W klasach I-III odbyły się lekcje w oparciu o scenariusze projektu „Owce w Sieci”. Uczniowie na lekcjach malowali kolorowanki z zasadami poruszania korzystania z Internetu. Dzieci  wykorzystały kolorowanki do dyskusji na temat bezpieczeństwa w Internecie. Powstały ciekawe kolorowanki z sentencjami, przestrogami i zabawnymi myślami. Odbyły się lekcje na temat tworzenia mocnych haseł i bezpiecznego logowania. W ramach obchodów DBI odbył się w klasach starszych quiz wiadomości o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

[Marlena Knop]

Fotogaleria