Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dziećmi. Stanowi ważne ogniwo szkolnego systemu wychowania. Uczestniczy nie tylko w realizacji celów opiekuńczych, ale i dydaktyczno-wychowawczych.
Nadrzędnym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa. Ponadto spełnia wiele różnorodnych zadań, m.in.:

  • stara się tworzyć optymalne warunki do rozwoju emocjonalnego, psychicznego, intelektualnego, kulturalnego, społecznego i zdrowotnego uczniów,
  • realizuje potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne,
  • organizuje pomoc w nauce,
  • prowadzi działalność reedukacyjną polegającą na podejmowaniu działań zmierzających do wyrównywania braków i nieprawidłowości rozwojowych,
  • propaguje aktywne formy spędzania czasu wolnego,
  • rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci poprzez organizację różnych zajęć, zabaw czy uczestnictwo w kołach zainteresowań.
  • przygotowuje do życia w rodzinie, społeczeństwie i państwie,
  • prowadzi szeroko rozumianą działalność profilaktyczną.

Świetlica otwarta jest w codziennie  w godzinach 7:00 do 16:30, a zajęcia prowadzą:mgr Klaudia Krakowska, mgr M. Maciejewska, mgr Barbara Sitko, mgr Marta Zalas, mgr A. Zdybel. 

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i w budynku