Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Pracownicy obsługi

  1. Asztemborska Iwona
  2. Kowalczyk Katarzyna
  3. Kozłowska Jolanta
  4. Kuncewicz Leokadia
  5. Marek Edyta
  6. Olejnik Bożena
  7. Rusinowicz Mirosław
  8. Szostak Stella
  9. Wójcik Magdalena

[fotografia z dnia Jubileuszu 25.05.2018 r.]