Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Pracownicy obsługi

  1. Asztemborska Iwona
  2. Kowalczyk Katarzyna
  3. Chwesiuk Danuta
  4. Kozłowska Jolanta
  5. Kuncewicz Leokadia
  6. Marek Edyta
  7. Olejnik Bożena
  8. Rusinowicz Mirosław
  9. Szostak Stella
  10. Wójcik Magdalena

[fotografia z dnia Jubileuszu 25.05.2018 r.]