Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Pracownicy obsługi

  1. Asztemborska Iwona
  2. Bury Piotr
  3. Kalska Krystyna
  4. Kowalczyk Katarzyna
  5. Kuncewicz Leokadia
  6. Kozłowska Jolanta
  7. Marek Edyta
  8. Olejnik Bożena
  9. Szostak Stella
  10. Wójcik Magdalena

[fotografia z dnia Jubileuszu 25.05.2018 r.]