Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Podręczniki

W roku szkolnym 2017/2018 wszystkie podręczniki i ćwiczenia zapewnia szkoła.

Rodzice zakupują jedynie podręczniki do lekcji religii - zgodnie z wykazem podanym przez siostrę Nikodemę.