Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

IV miejsce piłkarzy w Choszcznie