Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Wycieczka do ZOM

28 marca uczniowie klasy 8 byli na wycieczce w Zakładzie Oczyszczania Miasta i Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Bogusława IV w Stargardzie. Tematem przewodnim spotkania edukacyjnego były zasady odbierania, segregacji odpadów oraz zbiórki odpadów niebezpiecznych i ich oznakowania.

W punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przyjmowane są między innymi: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin np. herbicydy, insektycydy, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat zasad segregacji oraz recyklingu tworzyw sztucznych, a także zasad postępowania z materiałami zawierającymi substancje niebezpieczne. Dużą atrakcją była możliwość obejrzenia kabiny pojazdów oczyszczających nasze miasto z miejsca kierowcy.

Dziękujemy p. Jerzemu Zinko za umożliwienie zwiedzania Zakładu oraz p. Mieczysławowi Skawińskiemu za bardzo ciekawą prelekcję oraz oprowadzenie po ZOM.

[mgr Marta Fiszer]

Fotogaleria