Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Wizyty w DDP i WTZ

We wrześniu i październiku uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych gościli w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych „Senior+” przy ul. Limanowskiego, który prowadzony jest przez PCK oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Sikorskiego w Stargardzie.

W trakcie spotkań wykonywane były prace plastyczne, które bardzo się wszystkim podobały oraz dostarczyły wiele satysfakcji i radości. Wizyty zawsze kończyły się słodkim poczęstunkiem przy herbacie.

Fotogaleria