Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Wesołe spotkanie w "Uśmiechu"

21 marca 2019 roku odbyło się spotkanie integracyjne między uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech” a uczniami klasy 4a i 5a naszej szkoły. Była to kolejna impreza w ramach istniejącej od kilku lat współpracy między naszymi placówkami. Tym razem wspólne zajęcia odbyły się u naszych partnerów - w „Uśmiechu”. Głównym celem przedsięwzięcia, oprócz wzajemnego poznania się i integracji, było kształtowanie poprawności zachowania i nauka respektowania ogólnie przyjętych norm, współpraca z młodszymi, umiejętność wspólnej zabawy, rozbudzanie aktywności umysłowej, wdrażanie do samoobsługi, rozbudzanie szacunku do innych oraz aktywizacja werbalna.

Tegoroczne zajęcia wypadły w pierwszy dzień wiosny. Przypomnieliśmy zatem wszystko, co jest z wiosną związane: zjawiska pogodowe, miesiące wiosenne, zmiany zachodzące w przyrodzie. Blok lekcyjny obejmował przede wszystkim edukację przyrodniczą, ale nie zabrakło też elementów matematycznych, artystycznych oraz językowych. Zajęcia dawały również uczestnikom możliwość udziału w przedstawieniu.

Po wytężonej pracy uczestnicy mogli się jeszcze cieszyć swoim towarzystwem podczas wspólnej zabawy i poczęstunku.

[mgr Lucyna Grzywacz]

Fotogaleria