Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Turniej o ruchu drogowym

17 maja roku odbył się w naszej szkole – już po raz dwudziesty pierwszy –  Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, pod hasłem „BEZPIECZNIE PIESZO I ROWEREM”.

W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie z klas VI, VII, VIII. Dwuosobowe zespoły powstały w drodze losowania – uczniowie wchodząc otrzymywali karty z różnymi znakami drogowymi. Odnajdując bliźniaczy znak wraz z opisem, łączyli się w pary. Będąc uczestnikiem ruchu drogowego, znajdując się w trudnej lub zaskakującej sytuacji musimy umieć współpracować z każdym i takiej współpracy miał uczyć dobór pary w drodze losowania.

Wiele emocji towarzyszyło kolejnej konkurencji wymagającej sprawnego różnicowania strony lewej i prawej. Wyznaczony zawodnik z zawiązanymi oczami musiał pozbierać krążki, a prowadzony był poleceniami wydawanymi przez drugą osobę z drużyny,  której wolno było używać jedynie zwrotów: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu, stop.

Kolejne zadania sprawdzały wiedzę i umiejętności z zakresu: udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, obowiązkowego wyposażenia roweru, zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach, zasad pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie. Zmagania kształtowały właściwą postawę podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, dostarczały też wiele emocji, radości i zabawy.

Nad przebiegiem konkursu czuwali panowie policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Po wyrównanej rywalizacji zwyciężyła drużyna w składzie: Oskar Rakowiecki, Patryk Rybołowicz z klasy 7. Drugie miejsce zajęli: Eryk Jagodziński, Miłosz Hendel – również z klasy 7. Na trzecim miejscu znaleźli się: Daria Szwiec, Kamila Kowalska z klasy 8 oraz Samson Surmaj z klasy 7.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki: akcesoria związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

Turniej zorganizowała i przeprowadziła Sława Błaszczyk-Momot we współpracy z Agnieszką Maćkowiak.

[mgr Sława Błaszczyk-Momot]

Fotogaleria