Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

"Trzymaj formę"

W dniach 20-24 maja w naszej szkole przeprowadzona została akcja „Trzymaj formę”. Jej celem było uświadomienie uczniom zakresu grup produktów żywnościowych, które powinny się znaleźć w codziennej, prawidłowo zbilansowanej diecie oraz pokazanie jak duże znaczenie ma aktywność  fizyczna.

Każdego dnia uczniowie zebrani w świetlicy szkolnej uczestniczyli w poszczególnych częściach akcji. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klas: 6-7, 8, IIIa oraz uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z zespołów edukacyjno-terapeutycznych ZD, ZE, ZF, ZG, III B uczestniczyli w prezentacji prowadzonej przez p. Martę Fiszer, nawiązującej tematyką do programu „Trzymaj formę”. W grupach  rozwiązywali zadania o tematyce dotyczącej zdrowego stylu życia oraz pracowali nad dziennym jadłospisem. W tych dniach uczestniczyli w zabawach ruchowych przeprowadzonych przez panie: Katarzynę Zając i Barbarę Sitko-Nosal. Nauczycielom w przeprowadzaniu ćwiczeń ruchowych pomagała p. Monika Dobrodziej. Najwięcej radości przyniosła uczniom zabawa „Twister”.

Przez cały tydzień na łączniku szkolnym można było zapoznać się z wystawą poświęconą tematyce zdrowego odżywiania. Na zajęciach Koła Chemicznego uczestnicy pracowali nad zagadnieniem jakie związki chemiczne kryją się w naszym pożywieniu oraz układali jadłospis dnia, pamiętając, że jedne produkty zakwaszają nasz organizm, a inne mają działanie alkalizujące, czyli zasadotwórcze. W piątek odbyło się podsumowanie akcji, podczas którego uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz zdrowym poczęstunkiem w postaci jabłek.

Propagowanie zdrowego stylu życia odbywa się w naszej szkole przez cały rok. W nawiązaniu do prelekcji „Zdrowe odżywianie”, przeprowadzonej w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez p. Martę Fiszer dla rodziców uczniów naszej szkoły, przekazane zostały ulotki informacyjne otrzymane z Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Stargardzie pt. „Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej”.

[mgr Marta Fiszer – koordynator akcji]

Fotogaleria