Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

"Savoir-vivre"

17 maja odbył się konkurs z zakresu edukacji kulturalno-społecznej, poświęcony zasadom dobrego wychowania w różnych sytuacjach. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie, i po prostu trzeba je znać. Celem konkursu było  kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach. Dzięki zdobytej podczas realizacji konkursu wiedzy uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie szansą na budowanie właściwych relacji między nimi.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas 6, 7, 8. Na wstępie, poprzez dyskusję i prezentację przygotowaną przez organizatorki konkursu,  uczniowie zostali zapoznani z pojęciem „Savoir-Vivre”. Następnie wypełnili test sprawdzający ich wiedzę na temat zasad dobrego wychowania oraz omawiali zachowania w przedstawionych sytuacjach społecznych tzw. „scenkach”. Na koniec obejrzeli film „Savoir-Vivre, czyli kultura na co dzień”, który miał za zadanie utrwalić ich wiedzę i przekonać do dobrego zachowania.

[Henryka Dobroczyńska, Elżbieta Boczar]

Fotogaleria