Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Pedagodzy w Stralsundzie

23 maja 2019 roku pięcioro pedagogów z naszej szkoły udało się do Stralsundu, do zaprzyjaźnionej szkoły Förderschule Astrid Lindgren. Celem dwudniowej wizyty była wymiana doświadczeń, obserwacja metod pracy niemieckich partnerów oraz zaplanowanie współpracy na kolejne lata (następny projekt zaplanowano na grudzień, a odbędzie się on w Stralsundzie).

Po powitaniu i obiedzie w szkole udaliśmy się na spotkanie z nadburmistrzem hanzeatyckiego miasta Stralsund. Pan nadburmistrz Alexander Badrow podjął nas w Ratuszu Miejskim, mogliśmy więc obejrzeć ten obiekt również od wewnątrz (naprawdę robi wrażenie!). Rozmowy dotyczyły nie tylko trzynastoletniej już współpracy między naszymi szkołami, mówiliśmy jeszcze o perspektywach rozwoju naszych miast, o problemach związanych ze zmianami demograficznymi, o rynku pracy w miastach średniej wielkości, a także o potrzebie nowoczesnej, przyjaznej edukacji, która otwiera możliwości do rozwoju. Podczas rozmowy obecni byli również przedstawiciele lokalnej prasy, zrobili wiele zdjęć i napiszą artykuł o naszym spotkaniu.
Pogoda była piękna, więc po wizycie w Ratuszu mogliśmy jeszcze powłóczyć się po Starówce, zajrzeć w ciekawe zakątki miasta, pogłębić wiedzę o jego bogatej historii. Po spacerze zjedliśmy słodki poczęstunek i udaliśmy się do hotelu na krótki odpoczynek. Dzień ten zakończył się uroczystą kolacją, której towarzyszyły rozmowy i wymiana doświadczeń. Nauczyciele mieli też możliwość doskonalić swoje umiejętności językowe, nie tylko w zakresie języka niemieckiego lecz również angielskiego.

W piątek wybraliśmy się do „Stralsunder Werkstätten” (warsztatów dla osób niepełnosprawnych). Na początku zaplanowano spotkanie z panem dyrektorem Peter’em Friesenhahn’em, który przedstawił krótko cel istnienia tego typu ośrodków w Niemczech (jest ich około 700 w całym kraju), sposób finansowania, korzyści, jakie odnoszą uczestnicy warsztatów, problemy pojawiające się podczas pracy, a także perspektywy dalszego rozwoju. Następnie oglądaliśmy poszczególne pracownie: stolarskie, montażu, gospodarstwa domowego, a także sale do nauki języka niemieckiego, matematyki i nauk przyrodniczych. W każdej sali rozmawialiśmy z instruktorami i terapeutami, którzy przybliżali nam warunki i sposób swojej pracy, codzienne problemy i porażki, ale też sukcesy i radości.
Po wizycie w warsztatach zjedliśmy jeszcze obiad, któremu towarzyszyły rozmowy, wymiana doświadczeń, wspomnienia, oglądanie filmów i zdjęć ze wspólnych dotychczasowych przedsięwzięć.

Dwudniowe spotkanie bardzo szybko się skończyło, cieszymy się jednak, że wkrótce znowu się spotkamy.

[mgr Lucyna Grzywacz]

Fotogaleria