Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Patriotyzm na co dzień

„Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie” - Stefan Pacek.

Z okazji „majowych świąt” 25 kwietnia odbyła się impreza pt. „Patriotyzm na co dzień!” Uczestniczyli w niej uczniowie szkoły podstawowej z klas: 4, 5, 6, 7 i 8. W trakcie spotkania były gry, zabawy i konkursy, podczas których można było wykazać się wiedzą o wielkich Polakach, symbolach narodowych i znajomością polskiej historii. Zadania realizowane były z użyciem: maty do kodowania, tablicy multimedialnej i kart pracy.

Najpierw na dużej macie do kodowania uczniowie układali kwadraty wg instrukcji ze współrzędnymi, aż powstała flaga Polski. Następnie na karcie zawierającej litery zebrane w tabeli, należało podążyć wyznaczoną ścieżką przez te znaki , aby odczytać i zapisać hasło.
Nowością była zabawa w „skanowanie”. Przyzwoitość nakazuje nie używać telefonu do rozmów i sms-ów na zajęciach, nie korzystać z portali społecznościowych i dowolnych gier. Jednak tym razem wykorzystaliśmy telefony do bardzo ciekawych zajęć. Wraz z uczniami sprawdziliśmy czy posiadają na swoich telefonach aplikacje do odczytywania kodów. I rozpoczęła się zabawa. Nauczycielka informatyki M. Knop przygotowała karty do domina z symbolami związanymi z Polską z jednej strony, a z drugiej znajdował się zakodowany za pomocą kodów QR materiał wyrazowy. Skanowanie QR kodu, pozwoliło odczytać na ekranie wyraz, który musieli odszukać uczniowie, aby  ułożyć w odpowiedniej kolejności karty. Materiał składał się z 2 kart z 24 klockami. To ćwiczenie wprowadziło element ciekawości, rywalizacji i integracji uczniów pracujących w grupach.

Tradycyjnie uczestnicy imprezy wykazali się również talentami plastycznymi i wiedzą historyczną przy tworzeniu plakatów na temat swojego patriotyzmu. Podczas spotkania uczniowie nie tylko doskonale się bawili, ale też mogli umacniać swoje poczucie więzi narodowej i patriotyzmu.

[organizatorzy: mgr Łucja Jasiewicz-Błaszczuk, mgr Marlena Knop]

Fotogaleria