Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Narodowe czytanie

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” [Umberto Eco]

„Narodowe czytanie” to ogólnopolska akcja czytania polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

6 września 2019 r. nasza szkoła również uczestniczyła w tej akcji. Gościem honorowym był ks. Krzysztof Wąchała - proboszcz parafii pw. św. Józefa w Stargardzie. Najmłodszym uczniom przeczytał legendę o „Smoku wawelskim”, starszym opowiadanie z serii „Mam gen wolności” i „O Małgosi i Krzysiu, co nocą po murach malowali”, natomiast najstarszym historię bohaterskiego lotnika pt. „O Ryszardzie, co nigdy nie chybił”. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali, a na końcu była niespodzianka - słodki upominek.

Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi za przyjęcie od nas zaproszenia.

[Łucja Jasiewicz-Błaszczuk]

Fotogaleria