Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Konkurs logopedyczny

„Język to podstawowe narzędzie ludzkiego myślenia” Andrzej Markowski

27 marca odbył się w naszej szkole konkurs „Wierszyki łamiące języki”. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie najstarszych klas: 6, 7 i 8. Celem konkursu było: kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej mowy i wyrazistej artykulacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa, rozwijanie uzdolnień recytatorskich, promowanie pięknej wymowy.

Uczestnicy mieli do wykonania pięć zadań konkursowych, m. in.: czytanie tekstów wierszyków (otrzymanych wcześniej oraz bez przygotowania), pisanie zdań ze słuchu i z pamięci, rozwiązywanie krzyżówki. Wszystkie teksty bogate były w słowa łamiące język, trudne do wymówienia.

Nagrodzeni uczniowie:
     I miejsce - Patryk Rybołowicz kl.8 i Klaudiusz Kuczyński kl.7
     II miejsce - Kuba Pasierbiewicz kl.6 i Kamila Kowalska kl.8
     III miejsce - Kornela Hendel kl.7 i Milena Grzeszczuk kl.8

Zwycięzcom gratulujemy!

[mgr Henryka Dobroczyńska, mgr Łucja Jasiewicz-Błaszczuk]

Fotogaleria