Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Komunikat - kształcenie zdalne

Szanowni Państwo.

Z uwagi na nadal utrzymującą się wysoką absencję kadry pedagogicznej, za zgodą organu prowadzącego, podjęłam decyzję o przedłużeniu do 20.11.2020 r. kształcenia na odległość z wykorzystaniem technik i procedur związanych z nauczaniem zdalnym.

Dyrektor szkoły

Ewa Ściesińska

 
 
 
 
S