Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Europejski Dzień BRD

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się do obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ustanowionego na dzień 6 maja przez Komisję Europejską. Głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych poprzez organizowane w całej Europie akcje uświadamiające, festyny, konferencje i pokazy. Wszystkie te inicjatywy mają przekonywać kierowców i innych uczestników dróg do odpowiedzialnego zachowania, zgodnego z przepisami i zdrowym rozsądkiem.

Również SPS aktywnie włączyła się do tych obchodów. Trwały one cały tydzień. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 4, 4a, 4b, 6, 7, 8, ZE, ZF oraz gimnazjaliści. Nasi uczniowie, często dojeżdżając z okolicznych miejscowości, szczególnie narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, dlatego też edukacja komunikacyjna odbywa się stale na wszystkich poziomach nauczania i przybiera rozmaite formy.
Wszyscy uczniowie poznali statystki policyjne za miniony rok. Analizowaliśmy przyczyny wypadków oraz ustalaliśmy w jaki sposób pieszy mógł ich uniknąć. Starsi uczniowie wykonali gazetkę – informator, która umieszczona została w holu szkoły. Zawierała najistotniejsze informacje o przyczynach wypadków oraz przestrogi i wskazówki prawidłowego zachowania pieszych na drogach. Uczniowie klas młodszych rozwiązywali zadania w formie układanek obrazkowych, promujących rozważną postawę wszystkich użytkowników dróg ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa podczas wycieczek pieszych i rowerowych. Wykonali również modele karetek pogotowia. Odbyły się pogadanki oraz wspólne oglądanie i analizowanie kronik wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów zarejestrowanych przez kamery monitoringu miejskiego oraz z rejestratorów samochodowych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali informatory policyjne zawierające numery telefonów alarmowych oraz wskazówki jakich informacji należy udzielić dzwoniąc w nagłych wypadkach.

[mgr Sława Błaszczyk-Momot]

Fotogaleria