Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Bezpieczni na drodze

odznaka policyjna

Dnia 17.09.2020 r. Uczniowie klas: ZG, ZD i ZC wysłuchali prelekcji na temat najważniejszych dla nich przepisów ruchu drogowego, w tym:  bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, zasad poruszania się chodnikiem i poboczem, roli jaką odgrywają znaki odblaskowe  w bezpieczeństwie pieszego oraz  zasad poruszania się  rowerami. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Lisowskiemu z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie za ciekawie przeprowadzoną prelekcję oraz za upominki dla uczniów.

Galeria