Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

Akcja "Stop nałogom"

W maju w naszej szkole odbyła się akcja „Stop nałogom”. W ramach tego przedsięwzięcia na pogadankę do starszych klas przybyły panie: Alma Selwesiuk z Zespołu ds. Nieletnich zajmująca się profilaktyką dzieci i młodzieży w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie oraz Ewelina Wardziak - przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obie panie przedstawiły skutki zdrowotne i konsekwencje prawne ulegania nałogom. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, pojawiły się także pytania dotyczące omawianych zagadnień.

Poza tym przygotowana została czytelna i sugestywna gazetka ukazująca skutki uzależnień, sposoby im zapobiegania i radzenia sobie w przypadku ulegania nałogom. Wykonany został także plakat promujący modę na niepalenie.

21 maja uczniowie, nauczyciele i rodzice wchodząc do szkoły otrzymywali ulotki przedstawiające skutki palenia i picia alkoholu oraz schemat ukazujący zawartość papierosów. Ponadto uczniom wręczano krzyżówki i testy dotyczące omawianej tematyki. Każdy, kto przyniósł poprawne odpowiedzi, otrzymywał od nauczycieli nagrodę.

Organizatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że dzięki przeprowadzonej akcji uczniowie poznali prawdę i mity dotyczące uzależnień, a to z kolei pomoże im podejmować właściwe wybory życiowe.

[mgr Ewa Szumska]

Fotogaleria