Szkoła Podstawowa Specjalna im. Juliana Tuwima w Stargardzie

100 lat Niepodległej - konkurs patriotyczny

„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” [Jan Paweł II]

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to dobry czas, aby wśród uczniów wzbudzić przywiązanie do Ojczyzny i symboli narodowych. 8 listopada 2018 r. uczniowie klas  I-VIII wzięli udział w „Konkursie patriotycznym”. Celem konkursu było: popularyzowanie tematyki patriotycznej, krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, ukazanie dążeń do wolności, walk i zmagań o niepodległość oraz ukazanie piękna polskiej  mowy. Wśród zaproszonych gości były panie bibliotekarki: Elżbieta Żebrowska z SP nr 1 i Anita  Sanicka z ZS nr 1, pomagające w ocenie prac uczniów.

Zadania konkursowe były dostosowane do możliwości i poziomu umiejętności uczestników. Wśród nich były: krzyżówki, rebusy, prace plastyczne, zagadki na tablicy multimedialnej oraz zagadki muzyczne.

W konkursie nie było przegranych, wszyscy wygrali - możemy nazwać się prawdziwymi PATRIOTAMI.

[organizatorzy: M. Knop, A. Dróżdż, Ł. Jasiewicz-Błaszczuk]

Fotogaleria